Главная Публикации  
Публикации
Фильтр публикаций
Дата :
Автор :
Отрасль :
Публикации
Инвестиционная прибыль - старые вопросы и новые ответы - часть 2 [UA]
29.01.2013

Питання оподаткування інвестиційного прибутку було особливо актуальним у 2012 році у зв’язку із прийняттям Методики визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при виконанні функцій податкового агента (надалі - Методика). Здавалося, ніби прийняття спеціалізованого документа мало б розставити всі крапки над «і» в цьому питанні. Проте двозначностей та складностей законодавцеві уникнути не вдалося і у цьому випадку, і нині можна з впевненістю стверджувати, що по деяким питанням обліку звітності  та оподаткування інвестиційного прибутку існує суперечлива практика правозастосування, а окремі питання регулюються по-різному різними нормативно-правовими актами. Зрозуміло, що це м’яко кажучи не сприяє розвиткові фондового ринку, який і так нині зіштовхнувся з низкою проблем об’єктивного характеру.

У третій частині нашого глосарію найбільш актуальних на нашу думку питань оподаткування інвестиційного доходу, ми зупинимося на спеціальних питання обчислення інвестиційного прибутку а також на питаннях відображення інвестиційного доходу у формі 1-ДФ.

 

Запитання

Відповідь

Коментар

Як необхідно заповнювати форму 1-ДФ у разі, якщо сума інвестиційного прибутку фізичній особі за результатами річного розрахунку не виплачується, а спрямовується на фінансування наступних операцій з цінними паперами

В 4 кв. звітного року відображається тільки нарахування інвестиційного прибутку та прибуткового податку. Не пізніше 30 січня наступного року необхідно перерахувати прибутковий податок в бюджет та заповнити  графу 4 щодо розміру перерахованого податку.  При цьому графа 3 «Сума виплаченого доходу» не заповнюється. Якщо в наступних періодах буде здійснюватися виплата коштів на користь фізичної особи в межах нарахованого та задекларованого інвестиційного прибутку потрібно заповнювати тільки графу 3 «Сума виплаченого доходу».

п.п.168.1.5. ПКУ якщо оподатковуваний дохід нараховується податковим агентом, але не виплачується (не надається) платнику податку, то податок, який підлягає утриманню з такого нарахованого доходу, підлягає перерахуванню до бюджету податковим агентом у строки, встановлені цим Кодексом для місячного податкового періоду.

Згідно з п.2.19 Методики Інвестиційний прибуток, розрахований податковим агентом за результатами звітного податкового року, вважається отриманим в останній робочий день грудня такого року, а податок розраховується, утримується та перераховується до бюджету податковим агентом до кінця січня року, що настає за звітним.

Як необхідно заповнювати форму 1-ДФ у разі, у  разі якщо за Договором доручення кошти від продажу цінних паперів безпосередньо направляються покупцем цінних паперів на рахунок фізичної особи – продавця?

Заповнюються тільки графи 3а та 4а щодо «Суми нарахованого доходу» та «Суми нарахованого податку»

У формі 1-ДФ  в графах 3 та 4 відображаються тільки виплачені податковим агентом суми (п. п. 3.3. та 3.5. Положення №1020 від 24.12.2010 р.).

Бажано уникати таких операцій, тому що тільки нарахування податку без відображення його перерахування може стати приводом для перевірок з боку контролюючих органів.

Як необхідно заповнювати форму 1-ДФ у разі, якщо протягом звітного року фізичній особі був виплачений інвестиційний прибуток, а за результатами річного розрахунку отримано збиток?

Розмір отриманого збитку не відображається у формі 1-ДФ. Раніше відображена сума інвестиційного прибутку та утриманого прибуткового податку не коригуються. Фізичній особі надається Довідка згідно п. 2.23  розд. ІІ Методики, в якій наводяться дані щодо переплати ПДФО.

Нормативні документи не містять дозволу коригувати форму 1-ДФ, надану в попередні звітні періоди та повертати зайво утриманий ПДФО.

Чи може ТЦП при визначенні інвестиційного прибутку фізичної особи враховувати інвестиційний збиток попереднього року, самостійно задекларований фізичною особою – платником податку?

Ні. Для ТЦП розрахунковим періодом є звітний податковий рік. Інвестиційний збиток фізичної особи за попередні роки не може бути врахований при визначенні фінансового результату за звітний рік.

Згідно п.2.6.  розд. ІІ Методики якщо в результаті розрахунку інвестиційного прибутку від операцій з цінними паперами чи деривативами виникає від'ємне значення, воно вважається інвестиційним збитком.

Якщо за результатами звітного податкового року об'єкт оподаткування має від'ємне значення (отриманий інвестиційний збиток), його сума не враховується податковим агентом, а за результатами річного декларування може бути перенесена платником податку у зменшення інвестиційного прибутку, отриманого від операцій з інвестиційними активами. 

Чи може сума інвестиційного доходу бути зменшеною на суму винагороди торгівця цінними паперами, депозитарних послуг, і т.п.

Вказане питання є неоднозначним, оскільки подібне зменшення суми доходу передбачено Методикою, проте жодним чином не передбачено Податковим кодексом, більше того порядок обрахунку інвестиційного доходу згідно ПК не передбачає відповідного зменшення суми інвестиційного доходу.

Потрібно відзначити, щона практиці застосовується підхід, викладений у ПК України.

За п. 3.11. Методики доходи за операціями з цінними паперами зменшуються на суму додаткових фактично сплачених витрат, що відповідно до законодавства здійснюються у зв'язку з отриманням такого доходу, а саме:

-     винагорода (комісія) торговцю цінними паперами;

-     біржовий збір відповідно до тарифів, затверджених фондовою біржею;

-     вартість депозитарних послуг та/або послуг реєстроутримувача, затверджених відповідно депозитарною установою або реєстроутримувачем (уся сума таких витрат, здійснених у розрахунковому періоді);

-     вартість банківських послуг, сплачених у зв'язку із здійсненням операцій з цінними паперами за тарифами, затвердженими банківською установою (уся сума таких витрат, здійснених у розрахунковому періоді).

Проте у ПК України не має жодних згадувань про подібну можливість

Так, згідно п. 170.2.1. ПК України облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат.

За п. 170.2.2. ПК України Інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, та його вартістю, що визначається із суми витрат на придбання такого активу.

П. 170.2.6. ПК України до складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку включається позитивне значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами за наслідками такого звітного (податкового) року. Загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами визначається як сума інвестиційних прибутків, отриманих платником податку протягом звітного (податкового) року, зменшена на суму інвестиційних збитків, понесених платником податку протягом такого року.

 

 

Сподіваємося, що для новачків на фондовому ринку вищенаведена інформація була цікавою  та пізнавальною, а для досвідчених фахівців  - була корисним повторенням вивченого.

 

Лариса Гальчук

Сертифікований аудитор «Аудиторська фірма «Тимлар-Аудит»

 Володимир Єніч,

Адвокат «Юридична компанія «Дешунін і Партнери»

 

Опубліковано в «Бухгалтер и Закон»

 

 

Владимир Енич, Лариса Гапьчук
Контакты
Аудиторская фирма Норма
г. Киев ул. Фрунзе 1-3
карта
Тел : +38 (044) 331 17 40
Факс : +38 (044) 331 17 40
Email: norma@norma.ua
Публикации
Аутсорсинг и аутстаффинг согласно нового закона "О занятости" [UA]
Однією з найбільш очікуваних новацій у законодавстві є набрання сили новим Законом України «Про зайнятість населення». При цьому це стосується діяльності підприємств з налагодженими схемами роботи, зокрема тих, що надають послуги з аутсорсінгу (передача суб’єктом господарювання частини виробничих завдань, або процесів іншим..
Что наши клиенты говорят о нас
"Телерадиокомпании в Украине работают в специфическом правовом режиме и находятся в постоянном поле зрения многих контролирующих органов. Это предъявляет высокие требования к бухгалтерскому сопровождению, который должен быть не только высококлассным, но и специализированным, так сказать «заточенным» под деятельность клиента. Специалисты «Аудиторской фирмы НОРМА» стоят у истоков создания нашей телерадиокомпании и уже много лет успешно предоставляют нам бухгалтеские и аудиторские услуги."
Телерадиокомпания "НОСТАЛЬГИЯ", Романюк Зоряна Владимировна
читать все