Главная Публикации  
Публикации
Фильтр публикаций
Дата :
Автор :
Отрасль :
Публикации
Акцизный налог при операциях с ценными бумагами [UA]
15.04.2013

 

Неприємною новиною для торговців цінними паперами стало включення до поняття акцизного податку і податку на операції з відчуження цінних паперів. При цьому, після ознайомлення з текстом новацій у законодавстві, склалося суб’єктивне враження, що такі зміни готувалися без врахування специфіки функціонування такого вкрай складного ринку як ринок цінних паперів.

У цьому контексті доцільно проаналізувати суб’єктів сплати такого податку та встановити перелік операцій, які обкладаються таким акцизним податком. Зробимо ми це як і у наших попередніх спільних матеріалах у формі таблиці.

Передовсім звернімо Вашу увагу на загальну норму п. 212.1.9. ПК України, яка встановлює, що платниками особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами є фізична або юридична особа - резидент або нерезидент (в тому числі їх відокремлені підрозділи), які проводять операції з деривативами або з продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів, крім випадків, передбачених пунктом 213.2 статті 213 цього Кодексу.

Як бачимо норма сформульована доволі загально. Зрозуміло, що у практичній діяльності виникає велика кількість питань по застосуванню приписів ПК, що пов’язано  як з різноманіттям видів цінних паперів, так і з специфікою операцій з цінними паперами.

Отже розглянемо специфіку оподаткування окремих операцій щодо різних видів цінних паперів, а також, що важливо – специфіку обліку таких операцій.

 

 

     

Вид операцій

Оподаткування

Пункт ПКУ

Коментар

1

Операції з акціями публічних акціонерних товариств з розміщення, погашення (анулювання), викупу та повторного продажу емітентом

Не оподатковуються

213.2.4.

Операції з повторного продажу емітентом викуплених акцій відбуваються за участю торговця цінними паперами, який є податковим агентом. Обсяги продажу раніше викуплених акцій  відображаються у податковій звітності  ТЦП, як операції, що не оподатковуються

 

2

Операції з продажу, обміну, інших способів відчуження акцій публічних акціонерних товариств

Оподатковуються в залежності від продажу на фондовій біржі, поза фондовою біржею та перебування у біржовому реєстрі

213.1.7 215.1

Функції податкового агенту виконує ТЦП за договорами:

а) прямими договорами купівлі-продажу цінних паперів, де ТЦП є покупець (незалежно від того продавець є ТЦП чи ні):

б) прямими договорами купівлі-продажу цінних паперів, де ТЦП є продавець, а інша сторона Договору  (покупець) не є ТЦП *

в) брокерськими договорами

 

3

Операції з облігаціями підприємств з розміщення, погашення, викупу та повторного продажу емітентом

Не оподатковуються

213.2.4.

Облігації підприємств є емісійними цінними паперами згідно ЗУ «Про цінні папери та фондову біржу», тому операції з розміщення, погашення, викупу та повторного продажу підпадають під дію п.213.2.4 (операції між емітентом та платником податку).

Крім того облігації підприємств є борговими цінним паперами, видача та погашення яких не оподатковується згідно п.213.2.4  **

 

4

Операції з продажу, обміну, інших способів відчуження  облігацій підприємств

Оподатковуються в залежності від продажу на фондовій біржі, поза фондовою біржею та перебування у біржовому реєстрі

 

213.1.7 215.1

Функції податкового агенту у даному випадку виконує торговець цінними паперами.

5

Операції з державними облігаціями України та облігаціями місцевих позик

 

Не оподатковуються

213.2.3.

Не оподатковуються як на первинному, так і вторинному ринку

6

Операції з видачі та погашення векселів

 

Не оподатковуються

213.2.4

За ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» векселі відносяться до боргових цінних паперів, операції з їх відчуження також підпадають під сферу дії акцизного податку. При цьому функції податкового агента виконує торговець цінними паперами.

Проте приписи п. 213.2.4. звільняють від оподаткування операції з видачі та погашення векселів

 

7

Операції з продажу, обміну, інших способів відчуження (крім погашення) векселів

Оподатковуються на загальних підставах

215.1.

8

Операції з інвестиційними сертифікатами

Не оподатковуються

213.2.3

П. 231.2.3 ПК України передбачає звільнення від оподаткування будь-яких операцій з інвестиційними сертифікатами, як на первинному так і на вторинному ринку. Крім того операції з розміщення, погашення, викупу та повторного продажу інвестиційних сертифікатів  підпадають під дію п.213.2.4 (операції між емітентом та платником податку), так як інвестиційні сертифікати теж є

емісійними цінними паперами згідно ЗУ «Про цінні папери та фондову біржу»

 

9

Операції з акціями корпоративних інвестиційних фондів з розміщення, погашення (анулювання), викупу та повторного продажу емітентом

Не оподатковуються

213.2.4.,

213.2.5

Операції з акціями відкритих інвестиційних фондів на первинному ринку звільнені від оподаткування двічі: п.213.2.4., як операції між емітентом та платником податку та п.213.2.5, як операції емітента цінних паперів інститутів спільного інвестування.

 

10

Операції з продажу, обміну, інших способів відчуження акцій корпоративних інвестиційних фондів

Оподатковуються в залежності від продажу на фондовій біржі, поза фондовою біржею та перебування у біржовому реєстрі

 

213.1.7 215.1

Функції податкового агенту виконує ТЦП

11

Операції з відчуження ощадних (депозитних) сертифікатів

 

Не оподатковуються

212.1.9.

Загальні приписи п. 212.1.9 ПК України встановлюють обов’язкове оподаткування акцизним податком безпосередньо цінних паперів, або дериватів.

Ощадні (депозитні) сертифікати не є цінними паперами згідно ЗУ «Про цінні папери та фондову біржу».

Корпоративні права у іншій ніж цінні папери формі також не підпадають під дію норм про акцизний податок на цінні папери.

 

12

Операції з відчуження акцій приватних акціонерних товариств, корпоративних прав в іншій ніж цінні папери формі

Не оподатковуються

212.1.9.

 

 

Примітки до Таблиці

* протиріччя полягає в тому, що згідно п.219.2. суми податку перераховуються в бюджет податковим агентом, яким може бути тільки ТЦП, від імені та за рахунок особи, якій виплачуються доходи. Якщо ТЦП за Договором купівлі –продажу цінних паперів є продавцем, а покупцем не ТЦП, то ТЦП повинен виконати функції податкового агенту відносно своїх власних доходів ( а не доходів,які сплачуються іншій особі);

** таким чином п.213.2.4 двічі звільнено від оподаткування операції з видачі та погашення облігацій підприємств.

 

На додаток до проаналізованого вище ми хотіли би звернути увагу на те, що  нормами Податкового кодексу України передбачено звільнення від оподаткування операцій з цінними паперами, які здійснюються певними особами, а саме:

·         П.213.2.6 – для операцій з цінними паперами, які здійснюються особою, яка займається кліринговою діяльністю та виконує функції центрального контрагента та особою, яка займається кліринговою діяльністю, з метою забезпечення виконання зобов’язань перед учасниками клірингу;

·         П.213.2.7 – операції НБУ на позабіржовому ринку.

 

Ми хотіли загалом описати механізм застосування нового акцизного податку. Зрозуміло, що його коректне застосування залежить від якості норм новацій у законодавство та відсутності суперечностей із нормами інших актів. Не тільки на нашу думку з цим є серйозні проблеми, і норми ПК України щодо оподаткування акцизним податком операцій з відчуження цінних паперів чекають серйозні зміни найближчим часом.

Проте на аналізі суперечностей та перехідних норм ми хотіли б зупинитися у наступному матеріалі.

 

 

Лариса Гальчук

Сертифікований аудитор «Аудиторська фірма «Тимлар-Аудит»

 

Володимир Єніч,

Адвокат ТОВ «Аудиторська фірма «Норма»

 

Опубліковано в "Бухгалтер і Закон".

 

Владимир Енич, Лариса Гапьчук
Контакты
Аудиторская фирма Норма
г. Киев ул. Фрунзе 1-3
карта
Тел : +38 (044) 331 17 40
Факс : +38 (044) 331 17 40
Email: norma@norma.ua
Публикации
Организация охраны труда в офисе [UA]
Відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 року умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні..
Что наши клиенты говорят о нас
" Как один из ключевых участников фондового рынка в повседневной деятельности Фондовая биржа нуждается в  качественном аудиторском  обслуживании. На протяжении многих лет в этих вопросах неоценимую помощь нам оказывают специалисты компании «Аудиторская фирма НОРМА».  "
Фондовая биржа ПФТС, Передерий Любовь Михайловна
читать все