Главная Публикации  
Публикации
Фильтр публикаций
Дата :
Автор :
Отрасль :
Публикации
Перевозка на условиях конвенции МДП [UA]
07.08.2012

Ситуація:

1.      ТОВ «А». що перебуває на загальній системі оподаткування уклало договір транспортного експедирування з ТОВ «Б» (також загальна система оподаткування).

2.      У рамках виконання договору ТОВ «Б» уклало договір перевезення з ФОП на спрощеній системі оподаткування щодо перевезення вантажу на умовах конвенції МДП.

3.      На підтвердження виконання договору ФОП надав документи: рахунок, акт приймання-передачі послуг та транспортну накладну CMR. Проте у CMR в графі «Перевізник» було проставлено печатку іншого перевізника – реального власника книжки МДП.

Питання:

1.      Які податкові наслідки виникають для ТОВ «Б», зокрема чи можливим є визнання недійсним акту приймання-передачі наданих послуг та прийняття рішення про неправомірність віднесення коштів сплачених на користь ФОП до суми витрат.

2.      Які негативні наслідки наступають для ФОП у згаданому випадку.

 

1.                  Україна ратифікувала Митну конвенцію про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року. Основними особливостями перевезення із застосуванням книжки МДП є можливість перевезення вантажів у спрощенному режимі без перевірки на митниці кожної країни, через яку транспортується вантаж. Згідно ст. 4 Конвенції МДП вантажі, що перевозяться з дотриманням процедури МДП, звільняються від сплати або депозиту ввізних чи вивізних мита та зборів у проміжних митницях.

Згідно зі ст. 909 ЦК України, ст. 307 ГК України за договором перевезення вантажу одна сторона (перевізник) зобов'язується доставити довірений їй другою стороною (відправником) вантаж до пункту призначення та видати його особі, яка має право на одержання вантажу (одержувачеві), а відправник зобов'язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату. Договір перевезення вантажу укладається у письмовій формі. Укладення договору перевезення вантажу підтверджується складенням транспортної накладної (коносамента або іншого документа, встановленого транспортними кодексами (статутами). Тобто ключовим документом, що підтверджує надання послуг з перевезення буде CMR, а не акт приймання-передачі послуг. 

Оскільки особливостей обрахування сум сплачених на користь ФОП-перевізника у даному випадку законодавством не встановлено, вважаємо, що керуватися потрібно загальними нормами ПК України, а саме п. 138.2. ПК України витрати, які враховуються для визначення об'єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II цього Кодексу. Відповідно до п. 139.1.9.  ПК України витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими первинними документами, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення бухгалтерського обліку та нарахування податку.

Отже, можна з високою вірогідністю стверджувати, що CMR буде визнана неналежно складеною, а віднесення суми сплаченої на користь ФОП-Перевізника у даному випадку може бути оскаржено податковою при перевірці.

2.                  Відповідно до Наказу Державної митної служби України від 21 листопада 2001 року N 755 «Про затвердження Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП» держатель книжки МДП - юридична або фізична особа, яка допущена до виконання перевезень на умовах Конвенції МДП у порядку, передбаченому національним законодавством країни, де зареєстрований перевізник, і яка придбала право користування книжкою МДП.

Згідно вищевказаного Наказу не допускається оформлення книжки МДП якщо книжка МДП передана третій особі, яка здійснює перевезення товару, тобто дані, зазначені в графі 3 титульної сторінки обкладинки книжки МДП (назва юридичної особи або прізвище та ініціали фізичної особи, країна реєстрації та адреса держателя книжки МДП), не збігаються з даними, зазначеними в товаротранспортних документах; для резидентів - також у разі, якщо дані, зазначені в графі 3, не збігаються з даними, зазначеними в реєстраційних документах на транспортний засіб;

Щодо відповідальності ФОП-перевізника, то тут варто розглянути питання щодо взаємовідносин підприємства «Б» з таким перевізником, його зобов’язань узятих у рамках договору, взаємовідносин перевізника із власником книжки МДП, проаналізувати сферу відповідальності кожної сторони у вищевказаних відносинах.

 

Володимир Єніч адвокат "ЮК "Дешунін і партнери" 

Опубліковано у журналі "Бухгалтерия"

 

Владимир Енич
Контакты
Аудиторская фирма Норма
г. Киев ул. Фрунзе 1-3
карта
Тел : +38 (044) 331 17 40
Факс : +38 (044) 331 17 40
Email: norma@norma.ua
Публикации
Служба охраны труда на предприятии, имеющем значительное количество офисов в разных городах [UA]
Кожному юристу та працівнику відділу кадрів відомо про приписи ст. 13 Закону України «Про охорону праці» щодо необхідності створення служби охорони праці для додержання вимог законодавства щодо безпечних умов праці.  При цьому на підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець створює службу охорони праці..
Что наши клиенты говорят о нас
" Фэшн ритейл всегда находится в центре внимания контролирующих органов. Квалифицированную помощь по вопросам бухгалтерского учёта и аудита нам предоставляют специалисты "Аудиторской фирмы НОРМА". Это позволяет оперативно и эффективно решать вопросы, возникающие в этой сфере.          "
ООО "Балтика Украина ЛТД", Чечелев Максим Юрьевич
читать все